info@oguztansimsek.com.tr
HİZMETLER
 
Muhasebe ve Mali Konulardaki Hizmetler
 
                             Bilanço, gelir tablosu, beyannameler ve diğer belgelerin hazırlanması
 
                            Finansal tabloların dolar ve diğer dövizlere çevrilerek raporlanması
 
                            Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik
 
                            Muhasebe sistemlerinin kurulması/geliştirilmesi
 
                            Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 
                            Muhtasar,KDV,Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması
 
                            Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması
 
                            Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması,raporlaması
 
                            Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama
 
Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
 

                                                       Aile şirketlerinde yönetimin ve ilişkilerin yapılandırılması

                                                       Banka ilişkileri

                                                       Bütçe planlama ve analizi

                                                       Büyüme ve gelişme stratejileri

                                                       Denetim

                                                       Finansman raporları

                                                       Firmanın yeniden yapılandırılması, birleşme,bölünme ve devri

                                                       Görüş bildirmek, rapor düzenlemek

                                                       Grup şirketler danışmanlığı

                                                       İç denetim organizasyonunun yapılandırılması, geliştirilmesi

                                                       İç kontrol sistemleri incelemesi

                                                       İnceleme/Tahlil

                                                       İşletme analizleri

                                                       İşletmecilik ve yönetim danışmanlığı

                                                       Kredi analizleri

                                                       Kurumsal Finans ve mali danışmanlık hizmetleri

                                                       Mali analiz

                                                       Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması

                                                       Mali analiz ve risk değerlendirmeleri

                                                       Özel amaçlı mali incelemeler

                                                       Özel amaçlı şirket incelemeleri
                                                       Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması
                                                       Tahkim/Bilirkişilik
                                                       Yönetim ve performans analizleri
 
 
Diğer Hizmetler
 
                                                       Firma ihtiyaçlarına göre belirlenen özel eğitimler
                                                       Genel / Süreli Danışmanlık desteği
                                                       Mevzuatla ilgili bilgilendirmeler
                                                       Muhasebe ve denetim eğitimi
                                                       Proje bazlı danışmanlık desteği
                                                       Proje uygulamaları
                                                       Somut sorunlarda / olaylarda çözüm desteği
                                                       SSK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik
                                                       Yönetici geliştirme eğitimi

FATİH ÜREYİL,Bu site Sata Yazılım Ürünüdür,sata yazılım,sata yazilim, Sata Yazilim Bu site Web Tasarımcınız Ürünüdür,http://www.webtasarimciniz.com,web tasarımcınız,web tasarimciniz, Sata Yazılım http://www.satayazilim.com, Web Master by Fatih Üreyi,Designed by Fatih Üreyil,Tan Mali Müsavirlik:Serberst Muhasebeci Yeminli Mali Müsavir Oguztan SIMSEK,muhasebe,sirket,müsavir,yeminli,ankara,çankaya,Simsek,Oguztan,Muhasebeci,Tan Mali Müsavrilik,Serbest Muhasebe,muhasebe,mali,müşavir,ofisi,Tan Mali Müsavirlik,Serberst Muhasebeci Yeminli Mali Müsavir Oguztan SIMSEK,muhasebe,sirket,müsavir,yeminli,ankara,çankaya,Simsek,Oguztan,Muhasebeci,Tan Mali Müsavrilik,Serbest Muhasebe,şimşek,oğuztan,ogustam,Ankara,Mali Müşavir,alomaliye,maliye,vergi,vergi dairesi,çankayavergi, sigorta, muhasebe portalı, emeklilik, linkler, matbu formlar, programlar, hava durumu, mesleki makaleler, flaş haber, sosyal güvenlik, pratik bilgiler, güncel haberler, e-muhasebe, e-devlet, e-mevzuat, son dakika mevzuat, popüler muhasebe, ssk, s.s.k., smmm, accountant, vergi iadesi, chat